Amorphis – Elegy 1996 ( 4 Dal)Meg nem sz
ületni


( Better Unborn )

 


Jobb lett
volna
énnekem


Hogyha meg sem születek


Hogyha nem nevelnek fel

Nem,
e világba nem


Nincs énnekem itt helyem

Nem
akartam az életem

 


Három naposan meghalni


Kellett volna énnekem

Nem
kéne csak egy darab rongy

Némi
kis fa

És
egy ölnyi jó föld

A
pap két szava

A
kántor zengő hangja

 S
egy harangütés… Özvegyátok


( Against Widows )

 Az

ördög veszi majd
el

A
Halálnak sem kell

Még
az erdő mélyén

Is
kényelmesebb

Mint
egy özvegy ágyán


Használt nő párnáján

A
kerítés tövében


Hálnék inkább meg

 


Inkább egy durva faág


Mint  özvegy oldalán

Vagy
hajnalig várok

Ha
legyőz az álom


Ágyam lesz egy árok

De
özveggyel nem hálok

 

Az
ördög veszi majd el

A
sírból is tán kikel

Mint
egy seprű nyele

Oly
durva a keze


Amellyel a boldogokra sújt


Elkapja azt, ki nevet


Élete megfakult


Estéje mind letelt…


Az
Árva


( The Orphan )


*


Szomorú
kismadár


Úszik a jeges vízben

De
az árva szomorúbb


Amint a faluban jár

 

Éhes
fecske ül

A
dermedt gyomok között

De
én éhesebben járok

Az
irtások körül

 


Hideg szívvel csipegeti

A
galamb a faluét

De
hidegebben iszom

A
patak jeges vizét…Ami R
ég Volt


( On Rich and Poor)

 


Aki
öreg,emlékszik

S az
ifjak tanulják

Hogy
elöttük rég


Milyen volt a lét

 

A
Nap nélkül élt a nép

Nem
sütött még a Hold


Gyertyafénynél szőttek


Kertbe fáklyával mentek

 


Akkoriban így volt

A
sötét ránk borult

Ki
takarta el a Napot

S
hová bújt el a Hold?


 


Holdfény
nélkül jártunk


Sötétben
botladoztunk


Kezünkkel
tapogatóztunk


Úttalan
utakon


Nem élhettünk
Nap nélkül


Sem a Hold
fénye nélkül


Ki segít hát
rajtunk?

Ki
lehetne az

Ki,
ha nem az Úr


Az Ő egy fia…
?

 

szeptember 24.,